+31 (0) 24 7851129 eduard@heartforarts.com

Belastingaftrek

Heart for Arts heeft sinds 1 januari 2019 de culturele ANBI-status bij de Belastingdienst, dat betekent dat u uw donaties onder voorwaarden van de belastingaangifte mag aftrekken (www.belastingdienst.nl). Voor donateurs aan een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geldt namenlijk een extra giftenaftrek, omdat wij voor minstens 90% actief zijn op het gebied van muziek(-theater) en de overheid dit stimuleert.

Op deze pagina geven wij hierover meer informatie en schenkservice.nl rekent het voor u uit.

Voor Particulieren
U mag in uw aangifte inkomstenbelasting het schenkingsbedrag
– met 1,25 verhogen,
– als gift aftrekken en
– zolang het totale bedrag van uw giften hoger is dan 1% van uw inkomen.
N.B. de aftrek is maximaal 10% van uw drempelinkomen.

Voorbeeld: Stel u geeft in dit jaar € 500. Uw drempelinkomen is bijvoorbeeld € 35.000.
– Uw drempel voor de berekening van uw aftrek is € 350 (1% van €35.000) en uw maximale aftrek is € 3.500 (10% van €35.000).
De gift(en) mag u verhogen met 25%, dus met € 125 en het aftrekbaar bedrag is € 275 (€ 500 + € 125 – € 350).

Voor Ondernemingen
U mag in uw aangifte vennootschapsbelasting het schenkingsbedrag
– met 1,5 keer het bedrag verhogen en
– als gift aftrekken.

Periodieke giften
Steunt u ons voor een langere tijd met hetzelfde periodieke bedrag, dan kunnen wij ons inzetten voor langdurige projecten.
Dan kan dit voor u belastingvoordeel opleveren t.w.v. 50,75% van het schenkingsbedrag. Vanaf 2020 daalt dit met 3% per jaar.

Samen zetten we ons in voor cultuur, zonder dat dit u meer geld kost. Schenkt u ons vijf jaar lang een vast bedrag? Dan noemen we dit een periodieke gift. Een periodieke gift kunt u volledig aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting. De periodieke gift moet u vastleggen in een onderhandse overeenkomst.

U kunt deze via schenkservice.nl downloaden en u hoeft uw jaarlijkse bedrag niet in één keer te betalen. Dit mag u ook doen in maandelijkse termijnen. Let er bij uw eerste betaling in het eerste kalenderjaar op, dat u deze doet na de ingangsdatum van de overeenkomst.

U kunt twee getekende exemplaren per post of ingescand per e-mail aan ons opsturen.
Wij sturen deze getekend, met ingangsdatum en code voor de aangifte aan u retour.